chạy xe máy lạng lách

Bị đâm chết vì chạy xe máy tốc độ cao

Mâu thuẫn từ việc hai thanh niên có hành vi chạy xe máy với tốc độ cao lạng lách trên đường nhiều lần, Danh Sơn Ngọc Tiến (SN 1998) thủ sẵn dao trong người và sau đó đã ra tay đâm chết người.