cháy nông trại

Cháy nhà kho tại nông trại làm 8 trẻ em thiệt mạng

Ít nhất 13 người, trong đó có 8 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại nhà kho thuộc một nông trang nằm ở phía Tây Jordan.