cháy nhà và tiệm tạp hóa

Cháy nhà và tiệm tạp hóa trong đêm, thiệt hại hàng tỷ đồng

Ngọn lửa bốc lên từ tiệm tạp hóa rồi cháy lan sang ngôi nhà của ông C. nằm bên cạnh, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.