cháy kho xăng dầu Đức Giang

Những người lính quả cảm trong trận chữa cháy kho xăng dầu Đức Giang

Sự kiện chữa cháy  kho xăng dầu Đức Giang những năm chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ đi vào lịch sử của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC). Với thành tích xuất sắc bảo vệ an toàn hàng chục triệu lít xăng, lực lượng Cảnh sát PCCC  Hà Nội đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi.