chạy gây quỹ

Vận động viên từ 50 quốc gia tham gia chạy gây Quỹ “Cứu sống trẻ sơ sinh Việt Nam”

Sự kiện RUN OUT – chạy gây quỹ cho NEWBORNS VIETNAM – đã diễn ra vào sáng nay ngày 6-5. Đây là sự kiện thể thao quốc tế, mang đến một yếu tố rất con người, với việc tài trợ cho các thiết bị cứu sinh phụ vụ cho bệnh nhi sơ sinh.