cháy đi cháy lại

Lại xảy ra cháy ở công ty may Kwong Lung – Meko

Trưa 6-11, cột khói cao hơn chục mét bốc lên ngùn ngụt từ toà nhà 5 tầng của Công ty Kwong Lung – Meko (Khu Công nghiệp Trà Nóc, Bình Thuỷ, TP Cần Thơ). Đây là công ty đã từng "cháy đi cháy lại nhiều lần".