chạy bộ gây quỹ từ thiện

Chạy bộ để gây quỹ từ thiện

Chạy bộ để gây quỹ từ thiện BBGV Charity Fun Run là một sự kiện thường niên của Hiệp hội các doanh nhân Anh quốc tại Việt Nam.