cháu trộm tiền

Cháu đến nhà chơi rồi trộm vàng của cô ruột

Thắng điều khiển xe máy đến nhà cô ruột chơi, sau đó phá tủ trộm tiền và nữ trang trị giá khoảng 220 triệu đồng.