cháu giám đốc

Cháu giám đốc đánh gãy chân kế toán trưởng để "giải quyết mâu thuẫn"1

Sau khi ép nữ kế toán trưởng ký vào bản cam kết bất thành, cháu ruột của giám đốc Công ty tư nhân đã hành hung, đánh gãy chân nạn nhân.