chất lượng thấp

Thị trường tràn lan hàng nước ngoài chất lượng thấp “đội lốt” hàng Việt

Mới đây, một thương hiệu lớn của doanh nghiệp (DN) Việt cũng đã lên tiếng vì phát hiện thương hiệu của DN mình bị giả mạo để bán hàng Trung Quốc lừa người tiêu dùng (NTD) ở vùng sâu, vùng xa. 

Không thể “phổ thông hóa” giáo dục đại học

Trường đại học cần phải được hoàn toàn chủ động trong tổ chức thi và quyết định kết quả đầu vào theo chỉ tiêu phân bổ xuất phát từ nhu cầu xã hội, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và xã hội về chất lượng, theo đúng các quy định của luật pháp và chính sách. Chỉ như vậy, đào tạo đại học mới đảm bảo chất lượng và làm cho sinh viên được chọn đúng môi trường đào tạo để phát triển theo khả năng của mình.

Xuất khẩu gạo khó đạt chỉ tiêu 5,4 triệu tấn

Tình trạng gạo bị Mỹ trả về, gạo không thương hiệu, chất lượng thấp…. nên dự kiến trong năm nay, xuất khẩu gạo khó đạt mục tiêu đề ra.