chất lượng môi trường

Các tỉnh, thành thực hiện công bố chất lượng môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục, giao Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao phần mềm Envisoft để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động.