chất lượng lúa

Mưa dầm, lúa đổ, nông dân thiệt đủ đường

Khoảng 2 tuần qua, những cơn mưa lớn, mưa dầm kéo dài khiến nhiều diện tích lúa tại ĐBSCL bị ngã đổ. Năng suất ảnh hưởng, chi phí thu hoạch tăng và có nhiều thương lái “bẻ kèo” mua lúa nông dân khiến giá thành giảm mạnh.