chất lượng cơ sở giáo dục

Trường đại học đầu tiên được kiểm định chất lượng theo chuẩn mới

Sau một năm triển khai công tác kiểm định chất lượng, Trường ĐH Thủy Lợi vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.