chất độc xyanua

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó, mèo bằng chất Xyanua

Đây là nhóm đối tượng trộm cắp chó, mèo chuyên nghiệp, có tổ chức, đã hoạt động thời gian dài ở nhiều địa phương khác nhau với phương thức thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm...