chất cấm Sabutamol

"Điểm mặt" 2 DN sản xuất thức ăn chăn nuôi có chất cấm Sabutamol

Trước thực trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tràn lan ở địa bàn cung cấp thịt động vật trọng điểm là tỉnh Đồng Nai, Thanh tra Bộ NN và PTNT đã tiến hành nhiều đợt thanh kiểm tra và xử phạt 2 DN có sai phạm.