chấp hành án hình sự

Thủ tục chấp hành án hình sự của pháp nhân thương mại

Hỏi: Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là một trong những nội dung mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Xin hỏi, theo quy định của luật, pháp nhân thương mại chấp hành án sẽ thực hiện các thủ tục như thế nào? (Diệu Hoa, TP Hồ Chí Minh)