chăn nuôi

Bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt

Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý, hiếm thuộc lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Theo đó, tỉnh đã bảo tồn 4 nguồn gen quý là lợn Kiềng Sắt, gà HRe, quế Trà Bồng và tỏi Lý Sơn.