chấn chình

Chấn chỉnh việc cấp các loại thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo vừa ký văn bản số 3366/BTTTT-CBC gửi các cơ quan báo chí đề nghị kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo.