chăm sóc theo yêu cầu

Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam triển khai mô hình chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu

Bệnh viện (BV) Phổi Trung ương hiện là BV đầu tiên tổ chức dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu một cách chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu về người thay thế người thân của của bệnh nhân chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân ngày một nhiều.