chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Triển khai nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Chiều 19/2, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215- QĐ/TW của Ban Bí thư.