chăm lo

Chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách

Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại Quảng Nam luôn được chú trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương “trung dũng, kiên cường” cho thế hệ trẻ…

TP HCM nỗ lực để mọi người dân đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết

Nhằm đưa Tết đến với mọi nhà, mọi người, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của TP HCM đã chủ động triển khai kế hoạch chăm lo Tết một cách chu đáo cho người dân thành phố.