chậm cổ phần hóa

Làm gì để “thúc” tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Đây là câu hỏi được đặt ra từ nhiều năm nay, khi mà tiến độ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn chậm tiến độ với rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan.

“Thúc” cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước bằng cách nào?

Trước thực trạng các DNNN vẫn ì ạch trong tái cơ cấu, đã rất nhiều cuộc họp, hội nghị được tổ chức để bàn thảo, thậm chí một “siêu ủy ban” ra đời để quản lý vốn Nhà nước tại DN. Điều này cho thấy quyết tâm của Chính phủ cũng như toàn hệ thống chính trị trong công cuộc tái cơ cấu DNNN.

Lãnh đạo sợ mất “ghế”, doanh nghiệp chậm cổ phần

Ì ạch, chậm tiến độ là thực tế đang diễn ra trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Cử tri nhiều tỉnh, thành phố như Gia Lai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… đồng loạt có ý kiến yêu cầu Bộ Tài chính phải đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các DNNN, cần làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện để có giải pháp khắc phục hiệu quả.