cây thông cô đơn

Chặn lối vào “Cây thông cô đơn” thu tiền

Giữa nhóm du khách và các nhân viên đã xảy ra cãi cự khi lối vào “Cây thông cô đơn”, thuộc hồ Đan Kia - Suối Vàng, điểm du lịch miễn phí rất nổi tiếng bị một đơn vị chặn lại thu vé mà không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.

Kiểm tra đơn vị chặn lối vào “Cây thông cô đơn” thu tiền1

Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, việc thu tiền của khách du lịch trong trường hợp này của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà “rất là ẩu” và “không chấp nhận được”.