cây nước bơm tay

“Kết thúc có hậu” của vụ kiện sau 15 năm

Ở tình thế “vỏ dừa đụng chén kiểu” nên bà Trưởng đồng ý trả lại số tiền đó và xin khất tới kỳ lãnh lương sẽ trả nhưng ông Th. phản ứng dẫn tới khiếu nại. Vụ việc đưa ra hòa giải tại UBND xã Tài Văn không thành.