cây nông nghiệp

Bài 2: Đổi mới từ nền tảng thực tiễn của kinh tế đất nước

Xuất phát từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất theo kiểu nông dân và nông thôn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ nên kinh tế tư nhân (KTTN) ở nước ta còn manh mún, phân tán chiếm phần đông. Đây cũng là điểm yếu trong sự liên kết cạnh tranh của KTTN ở nước ta trong thời hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp tại Sơn La bị lấn chiếm để trồng cây lương thực

Ông Vũ Đức Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: Qua thống kê, trên địa bàn tỉnh có 318.668ha đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích. Trong đó, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm chủ yếu được sử dụng để trồng ngô, cà phê và các cây nông nghiệp khác.

Vĩnh Phúc tập trung phát triển cây nông nghiệp chủ lực

Với những thuận lợi cung với sự ưu ái về tự nhiên, Vĩnh Phúc đã tập trung phát triển triển cây nông nghiệp mà chủ lực là rau su su. Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã kết hợp với phát triển kinh tế Hợp tác xã (HTX), tiêu biểu nhất trong số đó là HTX rau an toàn Thanh Hà.