cầy mực

2 đối tượng sử dụng thú quý hiếm ngâm rượu mang đi bán

Bộ phận cơ thể động vật thu giữ trên xe ô tô BKS 30G-07548 là của loài cầy mực (cầy đen), có tên trong phụ lục I danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.