cây đã trồng

Thành ủy Hà Nội: Hạn chế thấp nhất việc loại bỏ, thay thế cây đã trồng2

Thường trực Thành ủy yêu cầu: Đảm bảo việc cải tạo, thay thế cây xanh theo đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất việc loại bỏ, thay thế các cây đã trồng.