cầu vượt Sơn Tây - Chùa Bộc

Toyota Innova nát đầu vì tông dải phân cách trên đường.

Đang lưu thông trên đường, chiếc xế hộp bất ngờ mất lái tự đâm vào dải phân cách chân cầu vượt Sơn Tây – Chùa Bộc và hư hại nặng phần đầu.