cắt ruột thừa

Lập buồng mổ ngay tại nơi cách ly COVID-19 áp lực âm để cắt ruột thừa

Ngày 31/8, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết lập buồng mổ ngay tại nơi cách ly COVID-19 áp lực âm đẻ mổ nội soi cắt ruột thừa cho bệnh nhi 9 tuổi.