cấp thị thực điện tử

Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài trong 2 năm

Chiều 16-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.


Quốc hội nghe Tờ trình về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Chiều 9-11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Chính thức cấp thị thực điện tử sẽ tiết kiệm chi phí

Ngày 14-10-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó giao cho Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng đề án cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NNN vào Việt Nam du lịch, tìm hiểu cơ hội đầu tư…