cấp phường

Thanh tra an toàn thực phẩm cần phải thực tế hơn

Sáng 10-3, Bộ Y tế đã tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) cấp quận, cấp phường ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.