cấp phó

Cấp phó của Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý (cựu Phó Chủ tịch HĐQT PVC) đã làm đơn xin kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến hình phạt và mức bồi thường mà bản án hình sự sơ thẩm số 33/HSST của TAND TP Hà Nội đã tuyên ngày 22-1-2018....

Phình ghế cấp phó

Phình lãnh đạo là hiện trạng khiến bộ máy hành chính cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội cồng kềnh, thậm chí có nơi tăng quá mức làm biến đổi cơ cấu tổ chức, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. 

Cấp phó cơ quan thuộc Chính phủ không quá 4 người

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20-3-2016.