cấp phép bay

Hoàn trả tiền vé những chuyến không được cấp bay

Đây là nội dung chính trong Công văn của Cục Hàng không Việt Nam vừa có yêu cầu các hãng hàng không mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các hãng hàng không chưa mở bán vé sau ngày 15/4

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn khẩn yêu cầu các hãng hàng không chỉ được phép mở bán các chuyến bay cho giai đoạn từ 16/4/2020 sau khi được Cục này cấp phép bay...