cập nhật về covid-19

Facebook cấm các quảng cáo chứa thông tin sai lệch về Covid-19

Facebook Inc ngày 26/2 thông báo sẽ cấm quảng cáo cho các sản phẩm cung cấp bất kỳ phương pháp chữa trị hoặc phòng ngừa nào liên quan đến Covid-19 và những sản phẩm khiến người dùng có “cảm giác cấp bách” trong thời điểm này.