cấp huyện

Làm rõ thuận lợi, khó khăn khi sắp xếp 4 huyện tại Cao Bằng

Chiều 10-2, tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thận trọng, khoa học, khách quan, toàn diện khi sáp nhập huyện, xã!1

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp  xã từ nay đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện).