cấp hàm cấp tướng

Những điểm mới của Luật CAND 2014 và việc triển khai thực hiện1

Báo CAND đã có bài giới thiệu về một số quy định mới về Luật CAND vừa được Quốc hội thông qua. Cuộc phỏng vấn với Đại tá.TS Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – thành viên Ban soạn thảo Luật, Tổ phó Tổ biên tập sau đây tiếp tục nêu rõ những điểm mới của Luật và việc triển khai thực hiện.