cấp độ ứng phó

Đài Loan tăng cấp độ ứng phó với dịch Covid-19 lên mức cao nhất

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Tô Trinh Xương đã công bố quyết định trên trong cuộc họp nội các hôm 27/2, viện dẫn các trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên đảo.