cấp

Ngang nhiên bán đất nghĩa trang để trục lợi

Quá trình đô thị hóa ở Quảng Nam diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu đất nghĩa trang của người dân càng trở nên cấp thiết. Không ít đối tượng trục lợi bất chính trong việc mua bán trái phép đất nghĩa trang và nhiều cán bộ phường đã bị khởi tố do sai phạm...

Thủ tướng chỉ đạo không cấp biển số 80A, 80B cho doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Loại khỏi thị trường 27 mẫu xe ôtô do không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) cho biết, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, VR đã từ chối chứng nhận an toàn kỹ thuật và không cho đưa sản xuất hàng loạt, lưu thông vào thị trường 27 kiểu loại xe ôtô do không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, hủy 5 hồ sơ thiết kế kiểu loại xe khác.