cáo phó

Tháng 11 đen tối: Báo Mỹ đăng cáo phó nhiều hơn đăng tin

Gần 37.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì COVID-19 trong tháng 11, nhấn chìm các gia đình trong đau buồn, lấp đầy các trang cáo phó của báo chí và thách thức sức chứa của các nhà xác, nhà tang lễ và bệnh viện.