cào hầu

Một người đuối nước tử vong trên sông Trường Giang

Khi ông Nh. đi ghe máy ra sông Trường Giang (đoạn gần cảng Tam Hòa, huyện Núi Thành) để cào hầu thì bất ngờ trượt chân té ngã xuống sông, đuối nước...