cao đẳng CAND 2016

Bao giờ công bố điểm trúng tuyển cao đẳng, trung cấp CAND 2016?13

Ngay sau khi đăng tải điểm chuẩn các đại học, học viện CAND 2016, Báo CAND đã nhận được hàng ngàn câu hỏi của bạn đọc (qua hệ thống online), trong đó mong muốn Báo giải đáp thêm một số vấn đề liên quan đến quy trình tuyển sinh tiếp theo.