cao cấp lý luận chính trị

Sơ kết 3 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị theo kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư.

Học viện ANND trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho học viên khóa 2

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức bế giảng Lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 2 hệ tập trung, niên khóa 2019-2020.

Học viện CSND khai giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị Khóa II

Ngày 12-12, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ khai giảng 3 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa II, năm 2019 mở tại Học viện.