cảng hàng không Điện Biên

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên: Vé máy bay đắt vì có lợi ích nhóm?

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn vừa có văn bản gửi các cấp có thẩm quyền về việc thực hiện dự án đầu tư nâng cấp Cảng hàng không (CHK) Điện Biên theo quy hoạch được duyệt.