cảng cạn ICD

Đề nghị không thông quan phế liệu tại cảng cạn ICD

Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế để thông quan phế liệu nhập khẩu ngay tại cửa khẩu nhập đầu tiên khi lô hàng phế liệu cập cảng, tạm thời không thực hiện thủ tục kiểm tra, thực tế và thông quan tại cảng cạn (ICD).