cán bộ xã bán ma túy

Nguyên cán bộ xã lãnh 10 năm tù vì bán ma túy đá

Học nguyên là cán bộ lao động - thương binh - xã hội một xã vùng biên giới. Do cá độ bóng đá, thiếu nợ, Học cùng với Dương tiếp sức cho Hiệp bán ma túy đá.