cán bộ nhũng nhiễu

Đề xuất chế tài xử lý cán bộ nhũng nhiễu trong giải quyết “sổ đỏ”

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, mặc dù đến hết năm 2013, cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận), nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc này, do những gì còn lại đều là phần khá phức tạp.

Bộ GTVT cấm cán bộ nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký văn bản số 11952/BGTVT-TCCB về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.