cán bộ nhà nước

Giả danh cán bộ Nhà nước quyên góp kinh phí phòng, chống dịch

Tối 26/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp giả danh cán bộ Nhà nước để quyên góp kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo địa phương: Làm công chức hay làm quan?2

Theo những gì tôi được thế hệ trước kể lại, sau Cách mạng Tháng Tám - 1945, khi chế độ quân chủ đã được thay thế bởi một nền cộng hòa, khái niệm "quan lại" cũng bắt đầu được thay thế bằng khái niệm "viên chức", "công chức" và "cán bộ" để chỉ những người đảm trách nhiệm vụ quản lý hành chính công các cấp, đặc biệt là ở cấp thấp.

Phải thay đổi tư duy ban phát sang phục vụ

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, song, nhiều nơi vẫn không coi trọng vấn đề này. Văn hóa công sở không đồng nghĩa với trình độ học vấn nên nhiều người có bằng cấp đầy mình, vẫn bị coi là “vô học” bởi cách ứng xử thiếu văn hóa với mọi người.