cán bộ đoàn chủ chốt

Khai mạc lớp tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt của CAND

Sáng 14-12, tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2015.

Tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt Tổng cục Chính trị CAND

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) khai mạc lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt Tổng cục năm 2015.