cán bộ công an tham gia cấp ủy

Xem xét, xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị

Ngày 13/5, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp của Hội đồng thẩm định đề nghị vận dụng xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.