camera nhân dân

Hiệu quả từ công tác vận dụng camera nhân dân để quản lý an ninh trật tự1

Phường 8, quận 6, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng mô hình quản lý ANTT bằng camera nhân dân đang mang lại những hiệu quả khả quan.